Hotline: 028.6274.1188

CHƯƠNG TRÌNH NHẬT NGỮ TRỌN GÓI – ĐẢM BẢO KẾT QUẢ ĐẦU RA

1. NHẬT NGỮ PHẢN XẠ KYOTO (từ Phản xạ 100 đến Phản xạ 9000)

Thời gian học: 40 tuần, 6 buổi/tuần.

2. TRỌN GÓI ĐẢM BẢO ĐẠT CHỨNG CHỈ JLPT CẤP ĐỘ N5, N4, N3, N2

Thời gian học: 65 tuần, 6 buổi/tuần.