028.6274.1188

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC TẠM THỜI (16/03/2020 – 05/04/2020)

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch cúm Covid-19, Nhật Ngữ Cố Đô thông báo các lớp học tại tất cả các cơ sở tạm nghỉ từ ngày 16/03/2020 đến hết ngày 05/04/2020